Hvordan du blir en av de få!

Hvert år blir norske forlag oversvømt av tusenvis av manus. De fleste av dem blir returnert til forfatteren uten kommentar eller konsulentuttalelse. Det er ingen vits i å sende inn halvferdige manus til forlagene. Så hva skal til for at ditt manus kommer gjennom nåløyet?

Det finnes ingen fasit eller patentløsninger i litteraturen. Forlagene og leserne ser etter en god fortelling med interessante karakterer, godt komponert og godt skrevet. For å oppnå dette kreves først og fremst håndverksbevissthet. Den læres gjennom undervisning og konstruktiv, kunnskapsbasert kritikk, og trenes opp gjennom arbeid med egne og andres tekster.

Det er alltid forfatteren som ”eier” ideen. Jeg vil at du skal nå frem med din idé. Jeg vil at du skal komme gjennom nåløyet til et forlag og starte en dialog som kan ende med utgivelse. Til slutt er det du, i samspill med forlaget, som skal fullføre prosessen. Det Forfatterakademiet kan gi deg er innsikter og verktøy for å fremskynde den.

Siden 1985 har jeg, ved siden av mitt eget forfatterskap, vært gjestelærer på forfatterstudiet i Bø, holdt ukeskurs for både voksne og ungdom, kortere skrivekurs og workshops på Litteraturhuset og andre steder, og vært personlig skrivelærer og manuskonsulent. I tillegg har jeg vært konsulent og redaktør i forlag og bokklubb. Jeg har sittet i Forfatterforeningens Litterære Råd og i Kulturrådets Fagutvalg for litteratur, og i ankenemnden for innkjøpsordningen til bibliotekene. Jeg har sett bokbransjen og forfatteryrket fra alle sider.

All denne erfaringen har jeg samlet i et systematisk, grundig læringsopplegg som jeg har brukt mange år på å utvikle, og nå setter i sammenheng. Forfatterakademiet er derfor mye mer enn et skrivekurs, og mye mer enn en workshop – det er begge deler, kombinert med personlig oppfølging mellom samlingene. Det er et opplegg som ikke bare lærer deg å skrive, men å bli forfatter.

Undervisningsopplegget

Forfatterakademiet er basert på undervisning og arbeid med egne og andres tekster, både deltakernes og andre utvalgte eksempeltekster. I og mellom samlingene vil det bli gitt oppgaver både til hele gruppen og individuelt. Mellom samlingene vil det også bli gjennomført tett, personlig oppfølging mellom meg og den enkelte deltaker, basert på individuelle behov. Oppfølgingen vil skje i møte eller på telefon. Jeg vil også være tilgjengelig for studentene som gruppe på lukkede Facebook-sider.

Arbeidsmengden før og mellom samlingene vil være tilpasset mennesker som er i fullt arbeid eller heltidsstudier.

Jeg vet av erfaring at deltakerne vil være på forskjellige steder i skriveprosessen. Noen er kanskje i gang med en roman, men jobber ennå med å realisere ideene, andre jobber med noveller. Noen har kanskje skrevet et komplett manus, sendt det til et forlag og fått det i retur med eller uten konsulentuttalelse. Noen skriver kriminalroman, andre fantasy eller en historisk roman, og andre igjen skriver på et selvopplevd stoff, men sliter med å finne formen. Deler av opplegget vil derfor bli tilpasset til de som faktisk kommer inn på Forfatterakademiet.

I samlingene vil det bli en kombinasjon av undervisning, tekstarbeid, praktiske oppgaver og øvelser, samt gjesteforelesninger, alt tilpasset nivået på deltakerne. I samlingene fokuserer vi på felleslæring som kommer alle deltakerne til gode, mens den individuelle oppfølgingen er tilpasset den enkelte eleven. Hovedtemaer i samlingene vil være:

  • Idéutvikling: hvordan realisere den grunnleggende ideens fulle potensial.
  • Komposisjon: hvordan strukturere og balansere fortellingen.
  • Karakterutvikling: hvordan utvikle interessante og fengende karakterer.
  • Stil og språk, bl.a.: fortellerstemmen, dialog og replikk, skildringer, og den personlige stemmen.

Det er også meningen at deltakerne skal bruke hverandre som lesere mellom samlingene, og at det skal skapes et konstruktivt kritisk miljø der man kan være hard mot teksten, men med respekt for forfatteren av den.

Jeg følger opp elevene frem mot komplette manus; her må imidlertid deres prosess og fremdrift tas hensyn til. Jeg vil også rådgi og følge opp deltakerne i forbindelse med praktiske spørsmål om forlagsvalg etc.

"To ganger åtte timer uten at noen falt av et sekund. Inspirerer, gleder, kritiserer - til hjelp for hver enkelt og alle sammen."

− Ingvild Wenum, kurs 2014, i prosess

"Jeg lærer å utvikle skrivingen gjennom en profesjonell og systematisk tilnærming. Morten Harry lærer bort en metodikk som fungerer. Han stiller krevende og «ubehagelige» spørsmål om teksten, på en måte som får meg til å se nye sider av min egen fortelling."

− Mikkel Halstenhov, privatelev i prosess

"Gjennom det knappe halvåret workshopen varte, lærte jeg kanskje det viktigste, selvstendig kritisk vurdering av egen tekst."

− May Dorrit Amundsen, workshop 2012, i forlagsprosess

"Morten Harry har en genuin interesse for å bringe frem det beste i hver enkelt "forfatter-spire.” Han gir konkrete tilbakemeldinger som hjelper kursdeltagerne til å foredle teksten videre."

− Gro Mogseth, workshop 2012, i prosess

"Morten Harry Olsen er en respektfull og profesjonell veiviser i “fortellingenes skoger" - ærlig så det svir, men til beste for teksten."

− Tone Rafter, workshop 2013, i prosess

"Å skrive en roman er hardt arbeid som krever modning. Workshopen med Morten Harry var et stort løft. Jeg tenker ikke bare på å bli antatt nå, men jobber seriøst for å skrive en god historie. "

− Hege Hjørnevik, workshop 2012, i prosess

"Jeg har 20 års bakgrunn som journalist og trodde jeg “kunne skrive,” men journalistikk og romaner er to forskjellige ting. Morten Harry lærer meg noe nytt hver gang vi møtes."

− Lisbeth Pettersen, privatelev i prosess

"På Morten Harrys skrivekurs fikk jeg orden på tankene og et system for å organisere ideene. Dette har vært meget fruktbart i det videre arbeidet med romanen min."

− Lene Bjørg Kanden, kurs 2014, i prosess
Søknadsskjema/Forespørsel om Forfatterakademiet

OBS: Søknadsskjemaet tar bare ett filvedlegg. Vær snill å samle alle tekster i ett dokument, eller bruk mailadressen nederst på siden. På forhånd takk.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Emne

Melding

Filvedlegg

Praktiske opplysninger

SØKNADSFRIST:
SØNDAG 4. JUNI 2017

Maks 9 elever!

Opptakskrav:
Jeg tar opp maksimum ni elever, basert på innsendte tekster: mellom 15 og 30 sider upublisert litterær prosatekst innenfor sjangerne novelle, roman, skjønnlitterært preget biografi/selvbiografi, historiefortelling eller korttekster. Det kan sendes innen flere sjangre. Tidligere publiserte tekster/bøker kan benyttes som referanse. I tillegg til de skjønnlitterære tekstene skal det også vedlegges en side eller to om søkerens bakgrunn, motivasjon og litterære prosjekt.

Søknadsfrist:
Søndag 4. juni 2017
Bruk mail eller kontaktskjema nederst på siden.
Ring gjerne for ytterligere informasjon.

Samlingsdatoer etc.:
Opplegget er en blanding av kurs, workshop og individuell coaching. I løpet av juni 2017 avholdes individuelle møter med alle elevene, basert på de innsendte tekstene, slik at elevene kan bruke tiden frem mot første samling til målrettet arbeid. Mellom samlingene blir det personlig oppfølging av hver enkelt elev. Etter siste samling vil elevene bli fulgt opp med jevne mellomrom til komplett manus er innsendt forlag.

Samlingene gjennomføres lørdag og søndag ca. 1200-1800.

1. samling 26.-27. august 2017
2. samling 23.-24. september 2017
3. samling 28.-29. oktober 2017
4. samling 9.-10. desember 2017

Sted:
Samlingene gjennomføres sentralt i Oslo. Tilreisende elever får rabatt på hotellrom.

Servering:
Lunsj og kaffe/te er inkludert.

Pris:
30.500,-. Beløpet deles i rater.
Boka ”Skrivehåndverket” inngår i prisen.