Utdrag fra innledningen

Dette er en grunnbok, og den handler først og fremst om bevisstgjøring om håndverket; og jeg bruker ordet håndverk, og ikke kunst, svært bevisst her. Det finnes noen grunnleggende elementer i skrivehåndverket. Man kan sammenligne det med tømring i forhold til finsnekring: grunnmur, reisverk og tak må på plass før man kan gjøre det mer kunstferdige arbeidet. Denne boka handler først og fremst om grovarbeidet.

Det betyr at boka fokuserer på de viktigste og mest grunnleggende tingene en nybegynner må ha for øye – mange av dem før man skriver, noen når man er kommet i gang. Den er ikke ment å være komplett og dekke alt skrive-kunsten omfatter. Den er basert på de mest vanlige nybegynnerfeilene og de mest fundamentale hjørnesteinene i det litterære byggverket.

I ordet nybegynner inkluderer jeg folk som har lyst til å skrive, men som er usikker på hvordan de skal komme i gang, eller som kanskje har satt i gang og ikke kommet noen vei. Jeg tror ikke alderen spiller noen rolle, om du er ”ung voksen” skoleelev med talent og skrivekløe, eller om du har hatt skrivedrømmen en stund og satt i gang i voksen alder. Jeg tror heller ikke det er viktig om du skriver en oppvekstroman, en kjærlighetshistorie eller en krim, om du skal skrive en biografi om et familiemedlem eller en erkjennelsesroman basert på ditt eget liv.

I hovedsak tar jeg utgangspunkt i romanhåndverket, fordi det er det største og mest komplekse, men mange av de temaene jeg snakker om har betydning også i noveller og i enkelte undersjangere av allmen faglitteratur, som biografier og historieskildring. Også i disse sjangerne er det viktig å ha håndverksbevissthet av det slaget jeg forsøker å formidle.

Jeg har drevet med skriveundervisning i omtrent 20 år, de siste ti nokså systematisk – kurs, verksteder, individuell skriveopplæring og manushjelp. Gjennom dette har jeg sett at det er noen problemer som går igjen og igjen hos nybegynnere:

 • De begynner på én historie og fortsetter på en annen.
 • De har for mange handlingstråder som ikke henger sammen.
 • De skriver seg bort, og fortellingen blir flat og mister fremdrift.
 • De har for mange karakterer, og for mange som ligner hverandre.
 • De klarer ikke å gi språket den kraften som overbeviser leseren om 
at fortellingen er ”sann”.
 • De skriver ikke ned det de egentlig har i hodet.

Denne boka henvender seg til disse problemene og noen andre, som svært ofte skyldes at den skrivende ikke helt er klar over hva håndverket består av. Men den er også basert på min egen praksis: Jeg står overfor de samme problemene hver gang jeg selv begynner på en ny roman. Det er som om jeg er nybegynner hver gang. Disse grunnproblemene betyr noe for meg fortsatt, etter snart 30 år som forfatter, og jeg forholder meg til dem hele tiden. Så denne boka er også basert på min egen praksis som forfatter: Jeg praktiserer hva jeg preker om.

Forlagets baksidetekst

Hvordan skaper man en litterær tekst som fungerer på alle nivåer? Hva er de viktigste elementene i håndverket?

Skrivehåndverket er en grunnleggende guide for nybegynnere. Morten Harry Olsen tar deg med på en bevisstgjørende gjennomgang av tekstuniverset. Skrivehåndverket fokuserer på hjørnesteinene i det litterære byggverket. Boka vil hjelpe deg forbi nybegynnerfeilene, og frem til en klar plan for skriveprosessen. Den er også full av praktiske råd og tips.

Boka hjelper deg å:

 • designe teksten
 • bearbeide ideer
 • skape handlingsforløp og vendepunkter
 • utvikle karakterer
 • skrive replikker og dialoger
 • definere fortellerstemmen

Først og fremst vil boka hjelpe deg å bli bevisst på betydningen av detaljer på alle nivåer i teksten.

Morten Harry Olsen (f. 1960) er en av Norges mest kritikerroste forfattere. Han har utgitt en lang rekke romaner, noveller og essayer. Han er tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris, Rivertonprisen og Havmannprisen, og er oversatt til en rekke språk. Han har mange års erfaring som skrivecoach, og har holdt skrivekurs blant annet på Litteraturhuset i Oslo. Hans skrivekurs og workshoper er svært populære.

Morten Harry Olsen:
Skrivehåndverket
En praktisk guide for nybegynnere
Vigmostad & Bjørke
Kr. 299,-

Boka kan kjøpes på
vigmostadbjorke.no