Hvordan et manus skal se ut

Ti enkle kjøreregler

Jeg får altfor mange tungleste manus fra nybegynnere som ikke aner hvordan et innsendt manus bør se ut. Word og andre standard tekstbehandlingsprogrammer vet det heller ikke, så ikke stol på malene der.

Her er 10 basisregler (jeg forklarer ikke hvorfor, men de har gode grunner):

  1. Bruk en skrift med seriffer, Times New Roman eller lignende; ikke en sans serif-skrift.
  2. Bruk 12 pkt i skriften.
  3. Bruk 1 ½ linjeavstand.
  4. Bruk 4 cm. venstremarg.
  5. Bruk innrykk ved starten på et nytt avsnitt, ikke start nye avsnitt i venstremargen.
  6. Blanklinjer brukes ved for eksempel ”sceneskift”, et hopp i tidsforløpet eller andre større skift i teksten.
  7. Unngå lange partier med kursiver. Hvis du trenger å fremheve et lengre parti, bruk heller et ekstra marginnrykk.
  8. Ikke bruk forskjellige skrifter, farvet skrift o.a. grafisk dilldall.
  9. Sett inn forfatternavn og/eller tittel i topptekst, og – alltid! – sidetall i bunntekst.
  10. Nummererte kapitler gjør det enklere å finne frem.