Tips & triks

Om litteratur og skriving

Denne delen av nettstedet er under omlegging. Det ligger et par forhåpentligvis nyttige tekster i høyre spalte. Flere kommer.

Råd til de skrivende

Lengre og mer utdypende tekster.

Mini-skrivekurs
Her finner du et enkelt, lite skrivekurs for ungdom som jobbet med kreativ skriving i Nordland. Det er godt over ti år gammelt nå, enkelt og elementært, men slett ikke unyttig som en introduksjon til skrivehåndverket.

Les mer.

Hvordan skal et manus se ut?
Mange sender manuskripter med mye rar formatering. Og enda flere bruker standardmaler i Word som egentlig er ment til forretningsbruk. Her er noen tips om hvordan et litterært manus skal se ut.

Les mer.