Skrivecoaching, manushjelp og skrivekurs

Skriver du på en bok?  Har du et stoff du tror kunne bli en god fortelling, men vet ikke helt hvordan? Eller er du i gang med å skrive, men er usikker på hvor godt det er?

Det er ikke slik at alle har bruk for de samme impulsene og innspillene. Noen trenger hjelp med idéutvikling, noen til å strukturere stoffet bedre, mens andre trenger hjelp til det språklige. Form og sjanger spiller mindre rolle; det kan være noveller eller en roman – krim eller fantasy eller samtidsroman. Manushjelp, skrivecoaching og skrivekurs passer for alle som ønsker å lære seg å skrive bedre, med utgangspunkt både i teksten og i elevens behov, for i dialog å skape den beste læringsprosessen.

Manushjelp
Manushjelp er en grundig gjennomlesning og vurdering av en komplett tekst, eller deler av den. Gjennomgangen er utpreget løsningsorientert, med inngående vurdering av tekstens styrker og svakheter, forslag til den videre arbeidsprosessen, konkrete råd for videreutviklingen etc.

Prisen avhenger av manusets lengde og art, men baserer seg på en timesats på 950,- kr. Minstepris er på 3.000 kr.

Skrivecoaching
Skrivecoaching er en privat skriveopplæring som foregår over tid. Prosessen kan begynne med en idé eller med et helt manus. Det er eleven selv som bestemmer arbeidstempoet i utviklingsprosessen. Skrivecoaching kan foregå i møter ansikt til ansikt, eller over telefon. Opplegget passer derfor godt til fjernundervisning.

Priser må tilpasses den enkeltes utgangspunkt og ønsker om opplegg, men baserer seg på en timesats på 850,- kr.

Skrivekurs på bestilling
Grupper av alle størrelser kan bestille skrivekurs, som kan tilpasses gruppens behov.

Grunnleggende skrivekurs er bygd opp rundt fortellingens fire grunnleggende elementer: Story, struktur, karaktér og stil. I løpet av kurset ser vi på storyen og idéutviklingen, på karakterenes plass i en fortelling, på komposisjonen og strukturen, og på språk, fortellerstemme og personlig stil.

Kurset kan gå over to dager i en helg eller fire ettermiddager på hverdager, gjennom fire uker. Det er derfor lett å tilpasse til etablerte skrivegrupper eller lesesirkler som ønsker å komme i gang med egne tekster. Deltakertallet bør ikke overstige 15. Kurset passer også godt for norsklærere som arbeider med prosesskriving.

Elementært skrivekurs er en enklere variant av det grunnleggende skrivekurset, og kan gjennomføres på én dag. Opplegget kan tilpasses både skoleelever som arbeider med prosesskriving, lærere, og andre yrkesgrupper som kan ha behov for å sette seg inn i kreativ skriving. Ingen deltakerbegrensning.

Prosesskrivekurs/workshop er for folk som allerede er i gang med å skrive, og ønsker å gå dypere til verks i arbeidet med tekstene. Her må deltakerne levere tekster før kursstart. Målet er å arbeide med og forbedre tekstene gjennom nærlesinger og praktisk arbeid. Kurset passer best å gjennomføre over 5-6 uker, med en ettermiddag i uken (hverdag eller helg). Dette opplegget bør ikke ha mer enn 10 deltakere.

Grunnleggende kurs og prosesskrivekurs/workshop kan også arrangeres i kombinasjon.

Kurspriser etter avtale.

For kontakt: Vennligst bruk kontaktskjema på sidene Om MHOlsen (uten filvedlegg) eller Forfatterakademiet (med filvedlegg), eventuelt e-post eller telefon (adresse og nummer i feltet nedenfor).